เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายกิจกรรม
  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5   ต่อไป 

เทศบาลตำบลดอนหวาย
สร้างวัฒนธรรม ไม่รับของขวัญของรางวัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 1
เทศบาลตำบลดอนหวาย
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2566 1
เทศบาลตำบลดอนหวาย
เทศบาลตำบลดอนหวาย แสดงเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy 20
เทศบาลตำบลดอนหวาย
การดำเนินการบริหารจัดการขยะเปียกในชุมชน ของเทศบาลตำบลดอนหวาย 7
เทศบาลตำบลดอนหวาย
การประชุมเตรียมงานการจัดงานวันข้าวอำเภอโนนสูง ประจำปี พ.ศ.2566 9
เทศบาลตำบลดอนหวาย
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลดอนหวาย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 15
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนหวาย 3
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 10
เทศบาลตำบลดอนหวาย
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพบอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 65 7
เทศบาลตำบลดอนหวาย
โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม 7
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ตรวจสอบแปลงนาข้าวที่เสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลดอนหวาย 6
เทศบาลตำบลดอนหวาย
เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุตำบลดอนหวาย 7
เทศบาลตำบลดอนหวาย
การก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ประจำปีงบประมาณ 2564 182
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างและตรวจเช็คเชื่อมระบบสายส่งสัญญาณเสียงตามสาย 128
เทศบาลตำบลดอนหวาย
วางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณด้านหน้ากิจการประปา 104
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย (ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ) 115
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือด้านสาธารณะ 52
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ประชุมประชาคม การแก้ไขปัญหาจากโรคโควิด 19 113
เทศบาลตำบลดอนหวาย
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 263
เทศบาลตำบลดอนหวาย
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 193

เทศบาลตำบลดอนหวาย