| หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6   ต่อไป 

973รายงานผลการตรวจสอบค่าคลอรีน ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2564 
963011รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 
959037ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปี 65 
958036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 65 
956012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 64 
955041รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 64 
954041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ภาพรวม ปี 64 
952040รายงานผลภาพรวม ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 65 รอบ 6 เดือน 
951040รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 65 
950042 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
949043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 
936028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 
923015สถิติงานทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
910015สถิติงานทะเบียนประจำเดือน ม.ค. 2565 
909015สถิติงานทะเบียนประจำเดือน ธ.ค. 2564 
908015สถิติงานทะเบียนประจำเดือน พ.ย. 2564 
907รายงานผล งานทะเบียนราษฎร เดือน ต.ค.64 
889รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดอนหวาย ครั้งแรก ประจำปี 2564 
875รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 5 ปี 2..>>> 
874รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 ปี 2..>>>   กลับหน้าที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
044-955540    044-955540
email : info@donwaicity.go.th