| หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12   ต่อไป 

994ประกาศเทศบาลตำบลดอนหวาย เรื่อง เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราค..>>> 
993ประกาศเทศบาลตำบลดอนหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกว..>>> 
987ประกาศเทศบาลตำบลดอนหวาย เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการ..>>> 
983ประกาศเทศบาลตำบลดอนหวาย เรื่อง เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราค..>>> 
982ยกเลิกประกาศประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยาง..>>> 
980เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อส..>>> 
957023 สรุปผลการจัดซื้อจ้าง รายเดือน มีค 65 
945023 สรุปผลการจัดซื้อจ้าง รายเดือน กพ 65 
944023 สรุปผลการจัดซื้อจ้าง รายเดือน มค 65 
943023 สรุปผลการจัดซื้อจ้าง รายเดือน ธค.64 
942023 สรุปผลการจัดซื้อจ้าง รายเดือน พย.64 
941023 สรุปผลการจัดซื้อจ้าง รายเดือน ตค 64 
940022ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อจ้างทำตรายาง 
939022ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
938022ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
937021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 
931024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 
866ประกาศเทศบาลตำบลดอนหวาย โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกค..>>> 
860ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ทั้งนี้เทศบาลตำบลดอนหวาย ได้ติดประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ไว้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-955540 
859บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ทั้งนี้เทศบาลตำบลดอนหวาย ได้ติดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ไว้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-955540   กลับหน้าที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
044-955540    044-955540
email : info@donwaicity.go.th