เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

 

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
    - สินค้าประจำตำบลดอนหวาย  ได้แก่ เนื้อสุกร สินค้าแปรรูปจากเนื้อสุกร

 

 


เทศบาลตำบลดอนหวาย