เทศบาลตำบลดอนหวาย    เทศบาลตำบลใหม่    เทศบาลสูงเนิน    เทศบาลจอหอ    เทศบาลโคราช    เทศบาลมะค่า    เทศบาลพิมาย    เทศบาลหนองไข่น้ำ    เทศบาลลาดบัวขาว    เทศบาลกุดจิก    เทศบาลโนนสมบูรณ์

    เทศบาลตำบลดอนหวาย    เฟสบุคเทศบาลตำบลดอนหวาย     ">ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร    อบต.บุ่งขี้เหล็ก    อบต.เมืองปราสาท    อบต.ท่าช้าง    อบต.หนองกระทุ่ม    อบต.กระโทก    อบต.คง    อบต.โนนเต็ง    อบต.หนองบัวสะอาด    อบต.หมื่นไวย    อบต.ปรุใหญ่    อบต.หนองจะบก    อบต.ห้วยบง    อบต.งิ้ว    อบต.แก้งสนามนาง    อบต.บึงพะไล    อบต.โนนค่า    อบต.บุ่งขี้เหล็ก    อบต.สีมุม    อบต.กระชอน    อบต.ดงใหญ่    อบต.โคกสูง    อบต.พลกรัง


    ม. เทคโนโลยี สุรนารี    ม.ราชภัฎ    สภาอุตสาหกรรม    โคราชทาวน์    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา    กู้ภัย ฮุก 31    โรงแรมศรีพัฒนา    โรงแรมภูพญา ปากช่อง    หอการค้า โคราช    สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราช    ชมรมปลัดโคราช    ท้องถิ่น จว.นม    สนง.จังหวัดนครราชสีมา    โคราชชีอีโอ
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
044-955540    044-955540
email : info@donwaicity.go.th