*   วางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณด้านหน้ากิจการประปา   [ 13 มิ.ย. 65 ]
เทศบาลตำบลดอนหวาย ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณด้านหน้ากิจการประปา และปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

มีผู้เปิดภาพกิจกรรมนี้   26   ครั้ง

  กลับหน้าที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
044-955540    044-955540
email : info@donwaicity.go.th