*   ส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย (ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ)   [ 19 พ.ค. 65 ]
เทศบาลตำบลดอนหวาย  ส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย (ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ) ร่วมสานต่อพระปณิธานและน้อมนำแนวพระดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

มีผู้เปิดภาพกิจกรรมนี้   38   ครั้ง

  กลับหน้าที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
044-955540    044-955540
email : info@donwaicity.go.th